Machine Learning Competition for Humans!

Часть 3.Моя новая школа.

Приятного чтения.
Извените за ошибки.

Пройти тест!