Эх, ребята не смешите, акацуки в моём доме… Акацуки в моём доме!? 2

Прода, без вдохновения.

Пройти тест!